اخبار و اطلاعیه ها

 • در آموزشی, خبر, قانون, مدیریت

  نشریات استاندارد چیست و کاربرد آن در آموزش حرفه ها چگونه است؟

  نشریات استاندارد: همان ایزو ۹۰۰۰ است که اروپایی ها اساس مستند سازی وتوسعه منابع انسانی خود قرار داده اند. نشریات استاندارد: تجربه من وشما است که بزبان فارسی وبر اساس قوانین جاری روز کشور تهیه میشوند و باید درسیستم آموزشی حرفه ای کارکنان بنگاههای اقتصادی ووزارت خانه ها قرار میگیرد. این نشریات بدو دسته کلی...
 • در آموزشی, خبر, قانون, مدیریت

  مشاغل استاندارد چیست و چه ارتباطی با توسعه پایدار اقتصادی ایران دارد؟

  مشاغل استاندارد : حداقل هایی است که از طریق تجربه و تحقیق بدست میآید ودر صورت برنامه ریزی (قرار دادن آن در استاندارد آموزشی حرفه های مورد نیاز) و اجرای صحیح آن در سیستم آموزشی کشور : ۱- هزینه های آموزش به حد اقل وکارایی کارکنان بنگاههای اقتصادی موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی به حد...
 • در آموزشی, خبر, قانون, مدیریت

  نشریات استاندارد چیست و چه ارتباطی با توسعه پایدار اقتصادی ایران دارد؟

  نشریات استاندارد: همان ایزو ۹۰۰۰ است که اروپایی ها اساس مستند سازی وتوسعه منابع انسانی خود قرار داده اند. نشریات استاندارد: تجربه من وشما است که بزبان فارسی وبر اساس قوانین جاری روز کشور تهیه میشوند و باید درسیستم آموزشی حرفه ای کارکنان بنگاههای اقتصادی ووزارت خانه ها قرار میگیرد. این نشریات بدو دسته کلی...
 • در آموزشی, خبر, قانون, مدیریت

  چرا کارشناسان حرفه ای دانشگاه های ایران در مشاغل متناسب با آموزش تخصصی خود قرار نمی گیرند.؟

  علت عدم وجود کار شناسان و متخصصین حرفه ای واجدشرایط در واحد طبقه بندی مشاغل وزارت کار و عدم اجرای ماده ۴۸ قانون کار میباشد. ۱-واحد طبقه بندی مشاغل (حلقه مفقوده) ارتباط دانش حرفه ای با فعالیت های حرفه ای است که باین منظور در وزارت کار ایران پیش بینی شده ولی متاسفانه تا کنون...
 • در آموزشی, خبر, قانون, مدیریت

  آیا آموزش های سازمان فنی حرفه ای در جهت توسعه پایدار اقتصادی ایران می باشند؟

    به اعتقاد من به عنوان متخصص سیستم های آموزشی ،خیر: آموزش های جاری غیر علمی و با نیاز روز کشور هماهنگی ندارند. ۱-معمولا آموزش های فنی حرفه ای با ید بر اساس استاندارد مشاغل مورد نیاز بنگاه های اقتصادی تهیه و مرتب بروز  شوند. تا بهره وری واحد ها ی تولیدی و خدماتی افزایش...
 • در آموزشی, قانون, مدیریت

  هدف از آموزش کار شناسان حرفه ای در دانشگاههای ایران چیست ؟

  موضوع محيط كار در سازمانها يا مراكز توليدي و صنعتي از موضوعات مهمي است كه پيوسته در نشست ها و مقالات مطرح و بر اهميت وچگونگي ايجاد محيطي مناسب و كارا براي نيروهاي انساني تاكيد مي شود؛ مي دانيم كه يك محيط خوب، مي تواند بر رشد ارزشهاي پرسنل، افزايش توان و بهره وري آنان...
 • در قانون, مدیریت

  مثلث توسعه منابع انسانی ایران در یک نگاه

   اصـول کـار: اجـراء ۳ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با توسعه پایدار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هماهنگ با هم: راه کار اجرائی: آمـوزش مثلث توسعـه به کارشناسان حرفه ای دانشگاههای ایران و قراردادن آنان در مشاغل مدیریتی مرتبط با آموزش: گـام (۱): معرفی مدل  سازمان استاندارد براساس مشاغل استاندارد  موضوع ماده ۴۸ قانون...
 • در مدیریت

  سوالهای مدیریتی:

  ۱- از ۸ ساعت کار برنامه ریزی شده وزارت کار بطور متوسط ( ۲۵ الی ۳۰ ) دقیقه آن مفید و۷/۵ ساعت وقت  کار کنان واحد های تولیدی و خدماتی  غیر مفید است.       علت چیست ؟   جواب: آموزش ما هدفمند نیست بصورت سنتی و سلیقه ای انجام میشود وسازمان مسوول برای هدایت  مراکز آموزشی...
 • در آموزشی, مدیریت

  نقش محیط کار در بهره وری

  موضوع محيط كار در سازمانها يا مراكز توليدي و صنعتي از موضوعات مهمي است كه پيوسته در نشست ها و مقالات مطرح و بر اهميت وچگونگي ايجاد محيطي مناسب و كارا براي نيروهاي انساني تاكيد مي شود؛ مي دانيم كه يك محيط خوب، مي تواند بر رشد ارزشهاي پرسنل، افزايش توان و بهره وري آنان...
 • در آموزشی

  عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش بهره وری نیروی انسانی

    ● مقدمه تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی می باشد. وجود ساختار سازمانی مناسب، روشهای اجرائی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهمتر...
بالا